Integreeritud arenduskeskkonna IntelliJ IDEA Community ja lähtekoodiredaktori Visual Studio Code haldamisvõimaluste võrdlemine veebirakenduse loomisel Spring Boot ja Angular raamistike jaoks

Nimi
Artjom Aralov
Kokkuvõte
Spring Boot tagarakenduse raamistiku ja Angular eesrakenduse raamistiku kasutamise koos toimetamine veebiarenduses levib suure kiirusega üle maailma. Põhinedes nendele raamistikele kasutatakse veebirakenduste loomiseks kindlaid arendusvahendeid, et kiirendada tarkvara arendamise protsessi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kahele arendusvahendile: integreeritud arenduskeskkond IntelliJ IDEA Community ja lähtekoodiredaktor Visual Studio Code. Töö eesmärk on luua veebirakendus Spring Boot ja Angular raamistikke kasutades ning veebirakenduse arendamise käigus võrrelda vahendite haldamisvõimalusi mõlema raamistiku jaoks. Vastavalt võrdlemisele otsustada, milline vahend sobib paremini Spring Boot ja Angular raamistikega töötamiseks järgmiste kriteeriumite suhtes: Spring Initializr, Flyway andmebaaside migreerimise tööriist, MySQL relatsioonandmebaasi haldussüsteemi tugi, andmebaasi päringumeetodid, Project Lombok annotatsioonid, IntelliSense ja versioonikontrollisüsteem.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Helle Hein
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad