arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Privaatsust säilitav sõrmejälje tuvastus
Nimi Hendrik Eerikson
Kokkuvõte Privaatsust säilitavad tehnoloogid võimaldavad arvutada sensitiivsete andmete peal selliselt, et andmete salastatus püsib.

Käesolevas töös kasutatakse ühissalastamisel põhinevat turvalist ühisarvutust, et tuvastada sõrmejälje proovi omanik võrreldes seda märgistatud sõrmejälgedega. Sõrmejälgede kujutamiseks on kasutatud sõrme tekstuuril põhinevat FingerCode representatsiooni.

Privaatsust säilitav sõrmejälje tuvastus leevendab osasid biomeetrilise tuvastuse süsteemide privaatsuse ja turvalisuse ohte.

Selle töö raames arendatud ühissalastusel põhinev sõrmejälje tuvastuse programm on kiirem kui varasem homomorfsel krüpteerimisel põhinev lahendus. Töös on esitatud metoodika sõrmejälgede tuvastamiseks ja turvalise ühisarvutusega privaatsust säilitavate programmide loomiseks.

Sõrmejälje tuvastuse süsteemid on laialdaselt kasututud piirikontrollis ja õiguskaitses. Privaatsust säilitav sõrmejälje tuvastus võib ennetada isikuandmete lekkimist ja kuritarvitamist.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Riivo Talviste, Kristjan Krips
Kaitsmise aasta 2020
PDF