ESP32 ja ESP8266 arendusplaatide läbi õhu uuenduste võrdlus

Nimi
Oliver Ossip
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida ja katsetada erinevaid läbi õhu (ingl over-the-air) uuendamise võimalusi ESP32 ja ESP8266 põhinevatel Wi-Fi arendusplaatidel. Tänapäeval on üha rohkem esemevõrgu (ingl Internet of Things) seadmeid ning tekib para-tamatult vajadus neid uuendada. Põhjus selleks võib olla kas turvaauk või viga koodis, mis tuleks parandada seadme korrektseks toimiseks. Läbi õhu uuendamine annab võimaluse seadme tarkvara kiireks parandamiseks. See lubab seadmeid uuendada kaugemalt ning koh-tadest, kuhu inimesel puudub füüsiline ligipääs. Käesolevas töös katsetatakse erinevaid raamistikke ning kahe erineva generatsiooni arendusplaate.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jakob Mass
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF