Pildi tunnuste kasutatavuse võrdlemine erinevates keskkondades

Nimi
Heiti Ehrpais
Kokkuvõte
Selles bakalaureusetöös tuuakse välja meetod erinevate pilditunnuste võrdlemiseks visuaalse rekonstruktsiooni algoritmis. Seda meetodit kasutatakse, et analüüsida Scale-invariant feature transform (SIFT) ja Accelerated KAZE (AKAZE) algoritmidega eraldatud pilditunnuste kasutamisel saavutatavat täpsust ja ajakulu erinevates keskkondades. Andmed on kogutud erinevates vähestruktuursetes keskkondades mehitamata maismaasõiduki kaamerate poolt. Neid andmeid kasutatakse visuaalse rekonstruktsiooni teostamiseks, mille tulemusena leitakse kaamerate läbitud teekonnad. Täpsuse ja kiiruse määramatust hinnatakse kahe sama rekonstruktsiooni käigus leitud kaamera trajektoori võrdlemise abil. Visuaalne rekonstruktsioon töötas kõigis valitud keskkondades: metsas, avatud väljal, liival ja vähese valgustuse korral. Erinevad pilditunnuste leidmise algoritmid ja nende erinevad seaded mõjutavad visuaalse rekonstruktsiooni ajakulu, töökindlust ja täpsust. Lõputöös on esitatud väljatöötatud meetod erinevate pilditunnuste võrdlemiseks ning võrdluse tulemused.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Mihkel Pajusalu
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad