arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Lineaarvõrrandsüsteemide kiire lahendamine LDPC koodide dekodeerimisel
Nimi Uku Kangur
Kokkuvõte Käesolev töö uurib hõredate lineaarvõrrandisüsteemide lahendamiseks mõeldud kiireid algoritme üle laiendatud korpuste LDPC koodide dekodeerimisprotsesside kiirendamise eesmärgil. Töö siht on optimiseerida Gaussi elimineermise algoritm, mis lahendaks antud probleemi kiiremini kui eelnevad alternatiivid. Pakutud meetod implementeeritakse Java keele ning algoritmi jõudlust ning optimaalsust testitakse ning analüüsitakse eksperimentaalsete tulemuste abil.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vitaly Skachek, Boris Kudryashov, Irina Bocharova
Kaitsmise aasta 2020
PDF