arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebipäringute autoriseerimine Merkle’i puu abil
Nimi Gregor Eesmaa
Kokkuvõte Veebirakenduste kasutajad ei tohi pääseda ligi andmetele, mille kasutamiseks neil pole volitust. Selleks kasutatakse veebirakendustes erinevaid autentimise ja autoriseerimise skeeme. Kasutaja õiguste tõestamiseks kasutatakse tavaliselt sessiooni-identifikaatorit või allkirjastatud õiguste paketti. Skaleeruvus ja efektiivsus mängivad aga arenevas mikroteenuste arhitektuuris aina suuremat rolli. Lisaks on tarvilik vähendada privaatsusriive mõju võõraste teenustega suhtlemisel. Pakume välja lahenduse suure hulga õiguste allkirjastamiseks ja valikuliseks edastamiseks Merkle'i puu abil. Implementeerime ka sellele põhineva JavaScript teegi, mis on optimeeritud paljude õiguste jaoks ja aitab tagada kasutaja privaatsust mikroteenustel põhinevas arhitektuuris.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kristjan Krips
Kaitsmise aasta 2020
PDF