Programmeerimise kursusele lisamaterjalide koostamine

Nimi
Andri Soone
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö raames loodi Tartu Ülikooli informaatika eriala sissejuhatavale programmeerimiskursusele lisamaterjalide komplekt, mille eesmärk on suurendada tudengite silmaringi programmeerimise valdkonnas, õpetada võimalusi programmeerimisalase projekti loomiseks ja tutvustada õppekavas järgnevate ainete temaatikat. Materjalide teemade valimiseks uuriti teisi Pythoni algkursuseid ja järgnevaid kursuseid informaatika erialal. Kaheksa valitud teema hulka kuuluvad regulaaravaldised, andmebaasid, veebirakenduste loomine, graafiliste mängude loomine, objektorienteeritud programmeerimine ja muud. Bakalaureusetöös kirjeldatakse teemade valikut, valitud teemade põhjendusi ning materjalide koostamise põhimõtteid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Reimo Palm
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad