KaiOS rakenduse taskuhäälingute kuulamiseks

Nimi
Fredi Arro
Kokkuvõte
Lõputöö tulemusena loodi rakendus, mis võimaldab kuulata taskuhäälinguid KaiOS seadmetega. Rakenduse abil on kasutajal võimalus otsida, tellida ja kuulata taskuhäälinguid. Selle töö kirjutamise hetkel ei olnud ühtegi mugavat võimalust taskuhäälingute kuulamiseks KaiOS seadmetega. Arendusprotsess toimus koskmudeli alusel. Esmalt pandi paika nõudmised ja piirangud, mida rakendus peab täitma. Järgnevalt kujundati rakenduse kasutajaliides ja üldine struktuur. Viimasena realiseerti funktionaalsused, loodud disain ja struktuur kasutades järgnevaid tehnoloogiaid: HTML, CSS ja jQuery. Uute taskuhäälingute otsimiseks kasutati iTunes otsimise programmiliidest (ingl.k iTunes Search API). Andmete talletamiseks kasutati IndexedDB andmebaasi.
Edasisise arendusega on plaanis sisse viia tõuketeated ja võimalus episoode allalaadida. Lisaks laetakse rakendus tulevikus KaiStore üles.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ljubov Jaanuska
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad