arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


KaiOS rakenduse taskuhäälingute kuulamiseks
Nimi Fredi Arro
Kokkuvõte Lõputöö tulemusena loodi rakendus, mis võimaldab kuulata taskuhäälinguid KaiOS seadmetega. Rakenduse abil on kasutajal võimalus otsida, tellida ja kuulata taskuhäälinguid. Selle töö kirjutamise hetkel ei olnud ühtegi mugavat võimalust taskuhäälingute kuulamiseks KaiOS seadmetega. Arendusprotsess toimus koskmudeli alusel. Esmalt pandi paika nõudmised ja piirangud, mida rakendus peab täitma. Järgnevalt kujundati rakenduse kasutajaliides ja üldine struktuur. Viimasena realiseerti funktionaalsused, loodud disain ja struktuur kasutades järgnevaid tehnoloogiaid: HTML, CSS ja jQuery. Uute taskuhäälingute otsimiseks kasutati iTunes otsimise programmiliidest (ingl.k iTunes Search API). Andmete talletamiseks kasutati IndexedDB andmebaasi.
Edasisise arendusega on plaanis sisse viia tõuketeated ja võimalus episoode allalaadida. Lisaks laetakse rakendus tulevikus KaiStore üles.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ljubov Jaanuska
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad