Äriprotsessi mudelite määratlemine loomuliku keele töötluse ja kõnetuvastuse abil

Nimi
Karl Johannes Balder
Kokkuvõte
Poolstruktureeritud äriprotsesside modelleerimiseks on välja pakutud deklaratiivseid, kitsendustel põhinevaid lahendusi, mis tasakaalustavad tuge ja paindlikkust. Siinkohal on väljapaistev näide Declare raamistik, mis on varustatud graafilise deklaratiivse keelega, mille semantikat on võimalik väljendada mitme loogikal põhineva formalismiga. Siiani on Declare kitsenduste praktilist kasutust hoidnud tagasi nende modelleerimise raskus: Declare’i formaalne notatsioon loob kasutajate jaoks, kellel puuduvad teadmised ajalisest loogikast, järsu õppimiskõvera, samas kui graafiline notatsioon on osutunud vaistuvastaseks. Käesolev lahendus pakub välja ning hindab analüüsi-riistakomplekti, mille eesmärgiks on vältida mainitud probleemi, pakkudes kasutajale võimaluse modelleerida Declare kitsendusi, kasutades isiklikku väljendusviisi.
Väljapakutavasse riistakomplekti kuulub kõnetuvastuse mehhanismiga Declare modelleerija, mis võtab sisendina vastu kasutaja häälteate ning muundab selle lähima(te)ks Declare kitsendus(t)eks, ühendades hääletuvastuse, loomuliku keele töötluse ja ärireeglite tuletamise tehnoloogiad. Kitsendused katavad kogu Multi-Perspective laienduse Declare’ist (MP-Declare), toetades juhtimisvoo kitsendusi andmelise ning ajalise perspektiiviga. Kuigi käesolev töö keskendub Declare’ile, on see üleüldse esimene katsetus testida kõnetuvastuse teostatavust äriprotsesside modelleerimisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Fabrizio Maria Maggi
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF