Eesti keele nimeolemite märgendaja analüüs ja parandamine

Nimi
Rasmus Maide
Kokkuvõte
Nimeolemite märgendamine on infoeralduse ülesanne, mis seisneb tekstist pärisnimede leidmises ja kategooriatesse jagamises. Eesti keele kohta on avaldatud üks uurimus, mille tulemusena valmis eesti keele nimeolemite märgendaja ning see on kättesaadav EstNLTK projekti raames. Antud bakalaureusetöö eesmärk on märgendaja viia üle EstNLTK projekti uusimasse versiooni ning analüüsida selle tööd. Analüüsi tulemuste põhjal pakutakse välja reeglipõhiseid parandusi olemasoleva märgendaja kvaliteedi parandamiseks. Edukate paranduste põhjal uuendatakse olemasolevat märgendajat.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Laur
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF