arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eesti keele nimeolemite märgendaja analüüs ja parandamine
Nimi Rasmus Maide
Kokkuvõte Nimeolemite märgendamine on infoeralduse ülesanne, mis seisneb tekstist pärisnimede leidmises ja kategooriatesse jagamises. Eesti keele kohta on avaldatud üks uurimus, mille tulemusena valmis eesti keele nimeolemite märgendaja ning see on kättesaadav EstNLTK projekti raames. Antud bakalaureusetöö eesmärk on märgendaja viia üle EstNLTK projekti uusimasse versiooni ning analüüsida selle tööd. Analüüsi tulemuste põhjal pakutakse välja reeglipõhiseid parandusi olemasoleva märgendaja kvaliteedi parandamiseks. Edukate paranduste põhjal uuendatakse olemasolevat märgendajat.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Laur
Kaitsmise aasta 2020
PDF