Süstemaatiline ülevaade juhtmevabast infrapuna kommunikatsioonist

Nimi
Mihkel Kruusi
Kokkuvõte
Viimaste aastakümnete jooksul on nõudlus juhtmevabade kommunikatsiooni süsteemide järele eksponentsiaalselt kasvanud. Nõudluse rahuldamiseks on alternatiivina senistele raadiosageduspõhistele süsteemidele võimalik kasutada infrapunasagedusel põhinevaid juhtmevabasid süsteeme. Käesoleva bakalaureuse töö tulemusena valmis kirjalik ülevaade infrapuna kiirgusel põhinevatest kommunikatsiooni lahendustest ning materjalid Tartu Ülikooli õppeaine “Sissejuhatus juhtmevaba andmeside turvalisusse (LTAT.04.006)” infrapuna teemalisele loengule. Praktilise osana viidi läbi eelnevalt mainitud videopõhine loeng.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Arnis Paršovs; Danielle Melissa Morgan
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF