arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Monoliitse arhitektuuri migreerimine mikroteenusteks: juhtumiuuring
Nimi Mehmet Celen
Kokkuvõte Mikroteenused on viimastel aastatel muutunud populaarseks kuna enamus organisatsioone eelistavad üle minna oma monoliitsetelt rakendustelt rohkem eskaleeritavatele ja kiire arenguga keskkondadesse, kus on võimalikud kiired muutused ning uuendused. Siiski, tuleb organisatsoonidel mikroteenuseid kaalutleda enne nendele migreerimist. Lisaks oma eelistele ning puudustele monoliitse arhitektuuriga võrreldes, võib migratsiooni protsess olla organisatsioonidele vaevaline ning aeganõudev, kui strateegia ei ole süsteemne ja astmeline. Uuring sisaldab juhtumit väikeettevõttelt, kes on valmis laiendama oma toiminguid ning arendust rohkemate äritegevustega. Käesolev töö
uurib migratsiooni tehnikaid ja kohaldab migratsiooni lahenduse antud juhtumile.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Kadir Aktas; Gholamreza Anbarjafari
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad