Parkimismärkide sügav neurovõrkudel põhinev optilise märgituvastus

Nimi
Muhammed Adil Yatkin
Kokkuvõte
Optiline märkituvastus (OCR) on levinud arvutituvastustehnoloogia, mida kasutatakse tekstist teabe eraldamiseks pildilt või dokumendilt. OCR- tehnoloogiad tuvastavad ja ekstraheerivad piltides sisalduva teksti sageli ja muudavad selle arvutiliseks loetavaks. Nagu nähtub paljudest varasematest uurimistöödest, ei ole tekstis kirjutatud piltidel alati head kvaliteeti, mida automaatsed OCR-süsteemid tunnevad. Oma uurimistöös hindasime erinevate automaatsete OCR-süsteemide (nt Google, Amazon jne) toimimist, koostades oma parkimismärkide OCR andmestikud ja uurisime põhjalikult hiljutiste tööde nüüdisaegseid mehhanisme ning arendame välja tõhusa ja ülitäpse süsteemi ära tundma parkimisviitade pilte.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Gholamreza Anbarjafari, Till Quack
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad