Ühtne raamistik visuaalse otsingu mõistmiseks arvutusliku mudeli abil.

Nimi
Tarun Khajuria
Kokkuvõte
Visuaalne otsing on tegevus, mis omab keskset rolli ka igapäevaelus. Laboris selle protsessi kohta lisateabe saamiseks tehtud katsed on iseloomustanud aega, mis inimestel on vaja segavate objektide hulgas sihtobjekti leidmiseks. Selle otsinguaja seos pildil olevate objektide arvuga on aluseks arvamusele, et toimub kahte tüüpi otsing. Esiteks üksiktunnuse otsing, kus sihtmärk hüppab välja otsingupilt ja leitakse kohe, kasutades paralleelset otsingumehhanismi, ja teiseks konjunktsiooniotsing keerukamate objektidega, kus otsing on seriaalne ja otsinguaeg suureneb objektide arvuga. Selles töös kasutame arvutuslikku mudelit, et pakkuda välja ühtne protsess, mille tulemuseks võivad olla üksiktunnuse või konjunktsiooniotsingu omadused sõltuvalt tähelepanu juhtimismehhanismi täpsusest. Näitame, et otsingutulemusi saab osaliselt seletada eraldiseisvate tunnuste kodeerimise täpsuse või mahuga, mida kasutatakse otsingu ajal tähelepanu juhtimiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Raul Vicente, Jaan Aru
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF