Häkaton kui ettevõtte innovatsiooni edendaja – pikiuuring

Nimi
Alar Leemet
Kokkuvõte
Häkatone kasutatakse aina sagedamini innovatsiooni edendamiseks ettevõtetes. Kuigi häkatone üldiselt on palju uuritud, on vähe teadmisi ettevõttesiseste häkatonide kohta. Me uurisime kahte häkatoni ühest mitme toimumispaigaga ettevõttesisesest häkatonide seeriast leidmaks asjaolusid, mis mõjutavad häkatoni projektide jätkumist pärast häkatoni, kasutades selleks vaatluseid, küsimustikke ja intervjuusid. Lisaks uurisime erinevusi kahe häkatoni vahel ning nende mõjusid projektidele ja võistkondadele. Samuti uurisime häkatoni hajususe nurga alt, leidmaks seaduspärasusi võistkonnaliikmete asukoha ja projekti jätkumise vahel. Tuvastasime mitmed asjaolud, mis võivad mõjutada projektide jätkumist ettevõttesise häkatoni järel. Lisaks leidsime mõned muudatused häkatoni korralduses, mis võivad mõjutada projektide jätkumist ja häkatoni osalemiskogemust. Viimaks nägime, et võistkondade hajususel ei tarvitse olla otsest mõju häkatoni projekti jätkumisel pärast häkatoni.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Alexander Nolte
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF