arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Andmete järjepidevus hajussüsteemides: Pipedrive näitel
Nimi Frozan Maqsoodi
Kokkuvõte Käesolev töö käsitleb kahte enamlevinumat tarkvara arhitektuuri: monoliitset ja mikroteenus-tel põhinevat. Ettevõtte ja rakenduse arengu erinevatel etappidel on kasulikum kasutada kas üht või teist. Kui arendusmeeskond ja ettevõtte äriskoop on väikesed, on võimalik kiiremini liikuda monoliitse arhitektuuriga. Arendusmeeskonna kasvades võib monoliitsest arhitektuurist saada arenduse pudelikael ja see omakorda võib pärssida ettevõtte kasvu. Pipedrive teekond monoliitselt arhitektuurilt mikroteenustel põhinevale on näide sellest kuidas ra-kenduse skaleerimine liigsete mikroteenuste kasutusele võtmisega võib ohtu seada andmete järjepidevuse hajusas süsteemis ning tekitada tarbetult keerukaid protsesse. Käesolev töö võrdleb erinevaid järjepidevuse mudeleid ning kuidas neid rakendatakse Pipedrive laadses ettevõttes.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Arnis Paršovs, Hans Mäesalu, Rain Saarmäe
Kaitsmise aasta 2020
PDF