Turvariskide haldamine autonoomsetes sõidukites: arhitektuuri perspektiiv

Nimi
Rando Tõnisson
Kokkuvõte
Turvariskide haldamine on tähtis osa iga süsteemi arenduses, sealhulgas ka autonoomsetes sõidukites. Ettevõtetele, mis pakuvad autonoomsete sõidukite lahendust tarnes või transpordis, on oluline teada, mis turvariskid süsteemis on ja kuidas nendega tegeleda. Turvariskide haldamise meetodid aitavad süsteemihaldajatel tegeleda turvariskidega oma süsteemis. Kahjuks ei leitud üldsuse poolt heakskiidetud standardit turvariskide haldamiseks autonoomsetele sõidukitele antud lõputöös käsitletud kirjandusest. Selles lõputöös soovitame meetodit turvariskide haldamiseks autonoomsete sõidukite teadusharus, fookusega sõiduki süsteemi arhitektuuril. See soovitatud meetod ühendab kaks tuntud meetodit. Esiteks turvariskide haldamise meetod (SRM), et defineerida süsteemi osad, riskid ja muud riskidega seotud mõisted ning teiseks OCTAVE Allegro meetod riski mõju hindamiseks. Kirjandusel põhinevad süsteemi osi, riske ja vastumeetmeid kasutatakse esmalt soovitatud meetodi illustreerimiseks. Peale seda rakendatakse antud meetodit konkreetsele juhtumile, Bolt autonoomse auto prototüübile. Tänu sellele saame loodud meetodit demonstreerida praktilisel juhtumil, mis hiljem sai üle vaadatud ja kinnitatud ekspertide poolt, kes tegutsevad autonoomsete sõidukite ja riskide haldamise valdkonnas.
Antud uuring leiab, et SRM ja OCTAVE Allegro kombinatsioon toob välja parima mõlemast meetodist ja loob sellega süstemaatilise meetodi turvariskide haldamiseks autonoomsete sõidukite valdkonnas.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius; Abasi-Amefon O. Affia
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad