Automatiseeritavate rutiinide leidmine UI logidest järgnevus mustrite kaevandamisega

Nimi
Stanislav Deviatykh
Kokkuvõte
Robotic Process Automation (RPA, protsesside automatiseerimine robootikaga) on kiirelt arenev tehnoloogia, mis aitab meil automatiseerida mitte väärtust lisavaid ülesandeid (nt rutiinsed ülesanded), näiteks andmete transfeer ühest rakendusest teise. Selliste ülesannete automatiseerimine aitab meil vähendada ülesande läbiviimisel tekkivaid vigu ning samuti aitab kahandada ülesandele kuluvat aega. RPA on mõeldud rutiinide automatiseerimiseks, aga mitte nende leidmiseks. Seetõttu, esitleb antud uurimustöö meetodit mis aitab leida rutiine UI logidest kasutades selleks järgnevus mustrite kaevandamist, et paremini käsitleda logides olevat müra. Kõige olulisem on mõista millised rutiinidest on automatiseeritavad, ning selle mõõtmiseks pakub uurimustöö välja rutiinide automatiseeritavuse indeksi (RAI). Meetodi kasutamiseks on vaja aru saada millised rutiinide ülesanded on automatiseeritavad, leides nende vahelisi sõltuvussuhteid, täpsemalt öeldes andme muudatuste ja funktsionaalsuse sõltuvusi. Võrdlus olemasoleva meetodiga, kasutades sünteetilise ja kontrollitud olukorraga andmestikke, näitas et väljapakutud meetod suudab leida vastavaid rutiine, tuvastada sõltuvussuhteid ja mõõta RAI aktsepteeritava teostusajaga. Selleks et leida funktsionaalseid sõltuvusi andmestikus, teostati uurimistöös pakutud meetodit Javaga, lisaks veel integreeritud SPMF mustrite kaevandamise tööristaga, Foofah andmete muundamise tarkvaraga ja Tane algoritmiga.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Marlon Dumas, Volodymyr Leno
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF