Andmetoega deklaratiivsete protsesside mudelite käitusaegne seire

Nimi
Karl-Kristjan Kokk
Kokkuvõte
Käitusaegne seire äri protsesside juhtimises on valdkond, mis on pühendunud selle, et varakult tabada mittevastavused ärimudeli ja toimunud sündmuste vahel, mis on salvestatud ettevõtte äriprotsesse toetava infosüsteemi poolt. Ettevõtetel on vaja kindel olla, et nende äripraktikad on vastavuses eelnevalt defineeritud nõuetele ning juhul kui on mitte vastavus, siis on võimalik võtta vastu otsuseid, mis leevendavad tulevast kahju. Käitusaegne seire võimaldab pidevalt jälgida, ärinõuete seisu.
Käesolev lõputöö keskendub käitusaegse seire tehnikale, mis võimaldab lisaks äriprotsessi kontrollvoo jälgimisele ka jälgida andmete nõudeid äriprotsessile. Ärinõuete mudeldamise jaoks on kasutatud andmetoega Declare keelt. Mudeli õiguse kontrollimiseks kasutatakse Alloy’d, millega on võimalik jälgida üksikuid ärireegleid ja ka võimalikke konflikte kahe või rohkema ärireegli vahel. Arendatud seireviis on testitud sünteetiliste, päris elu logide peal ning võrreldud ka teise olemasoleva seireviisiga. Käsitletud tehnika on integreeritud protsessikaeve rakendusteeki.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fabrizio Maria Maggi
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF