arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Keerdvärk - mobiili lauamäng
Nimi Stanislav Belogrivov
Kokkuvõte See lõputöö käsitleb lauamängu Keerdvärk mobiilversiooni disaini ja arendust. Lõputöö algab lühikese ülevaatega mobiilimängudest ja taustteabest mängu Cogbug füüsilise lauaversiooni kohta. Lõputöö jätkub digitaalse Keerdvärk mängu spetsifikatsiooniga, mida arutati ja formuleeriti koos füüsilise lauamängu (Klient) autoriga nõuete analüüsi kaudu. Töö põhiosa moodustavad arendus- ja testimisvahendite teoreetilised uuringud ning praktiline juurutamine ja toote testimine. Praktiline juurutamine keskendub minimaalse elujõulisuse toote tarnimisele koos töötava mitme mängijaga mängurežiimiga. Rakenduse kvaliteedi ja töökindlust uuriti kasutajatestimise ja platvormitestimise kaudu.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad