arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Võrdlus eraelu puutumatust soodustavate tehnoloogiatega autosüsteemide Internetis
Nimi Anita Onyinye Nwaokolo
Kokkuvõte Asjade interneti (IoT) areng viib tavapärased sõidukite sihtotstarbelised võrgud sõidukite internetti (IoV). IoV on näidanud üles suurt tähtsust liikluse tõhususe parandamisel liiklusummikuid leevendades. Sõidukid saavad hõlpsalt vahetada teavet teiste sõidukite ja infrastruktuuriga samas keskkonnas, kus nad on. IoV-s toimuv teabevahetus tähendab sõidukite omanikele siiski privaatsusprobleeme. Nende IoV kasutajate privaatseid andmeid lekitatakse süsteemi tahtmatult, mõned süsteemid saadavad kasutaja andmeid isegi kolmanda osapoole süsteemi ja enamasti pole kasutaja sellisest sõnumivahetusest oma privaatsete andmetega teadlik.
See on probleem, kuna IoV võimaldab ausal, kuid uudishimulikul kasutajal sõidukid tuvastada ja kasutaja asukohta jälgida, analüüsides erinevate sõidukite ja infrastruktuuride vahel vahetatud sõnumeid. Nende osapoolte vahetatavatel teadetel on mingisugune sõidukitunnus ja neid saab omakorda kasutada omaniku jälgimiseks asukohaprofiili kaudu.
Käesolevas lõputöös järgitakse nimetatud privaatsuse lekke leevendamiseks struktureeritud lähenemisviisi, rakendades privaatsust suurendavaid tehnoloogiaid (PET), mis on tuvastatud töös encryption and attribute based credential, et aidata kaitsta IoV suhtluses osalenud osapoolte vahelist teavet. See lähenemisviis on kasulik süsteemi üksuste vastavuse tagamiseks privaatsusraamistikes ja aitab ka kõige tõhusama PET-i kindlaks teha, võrreldes kõigi süsteemis tuvastatud andmeobjektide olekut ja seisundit.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Raimundas Matulevicius, Abasi-amefon Obot Affia
Kaitsmise aasta 2020
PDF