Tööriist äriprotsesside ettekirjutatavaks jälgimiseks

Nimi
Aladdin Shikhizada
Kokkuvõte
Enamik ettevõtteid peab oma äriprotsesside jälgimist eriti oluliseks. See omab ettevõtete jaoks erilist tähtsust, kuna võimaldab neil tuvastada ja vältida soovimatuid tagajärgi, mis võivad protsesside tulemusena tekkida. Selles kontekstis on ettekirjutatavate protsesside jälgimise meetodite eesmärk analüüsida sündmuselogidesse salvestatud äriprotsesside ajaloolist käitumist masinõppe algoritmide abil ja seejärel kasutada saadud teavet soovituste tegemiseks toimingute kohta, mida tuleb käimasolevate protsesside täitmisel soovitud tulemuse saavutamiseks teha.
Selles uurimistöös on meie eesmärk üles ehitada protsessidele orienteeritud soovitussüsteem, rakendades kahte lähenemisviisi ettekirjutatava protsessi jälgimiseks. Süsteem võtab sisendina sündmuselogi, loob logist kogutud teabe põhjal ennustaja ja kasutab seda andmete valideerimiseks ja soovituste andmiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fabrizio Maria Maggi
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF