Töölauarakendus edasijõudnud ärireeglite kaeveks

Nimi
Anti Alman
Kokkuvõte
Protsessikaeve on üks äriprotsesside juhtimise valdkonda (BPM) kuuluvatest uurimistöö distsipliinidest. Protsessikaeve keskne idee on kasutada reaalsete protsesside täitmisel tekkivaid logisid äriprotsesside tuvastamiseks, modelleerimiseks ja parendamiseks. Protsesside modelleerimiseks on mitmeid lahendusi, milledest kõige levinum on protseduuriliste mudelite koostamine. Protseduuriliste mudelite kasutamine võib samas osutuda keeruliseks kui tegemist on vähem struktureeritud protsessiga, mis sisaldab palju erinevaid harusid ja erandeid. Sellistel juhtudel võib olla kasulikum koostada deklaratiivseid mudeleid, mis ei ürita kogu protsessi algusest lõpuni samm haaval modelleerida vaid seavad protsessi käitumisele kitsendusi ja lubavad protsessi mudelis rohkem varieeruvust.
Protseduuriliste mudelitega töötamiseks on hetkel mitmeid lihtsalt kättesaadavaid rakendusi. Näiteks Disco ja Apromore, milledest mõlema kasutusliides on hästi läbimõeldud ja lihtsasti kasutatav. Samas hetkel puudub nendega sarnane rakendus, mis sobiks deklaratiivsete mudelitega töötamiseks.
Käesolev magistritöö arendab edasi D. Kapisiz magistritöö raames loodud rakendust RuM eesmärgiga arendada ligipääsetav ja lihtsasti kasutatav protsessikaeve rakendus. Kuigi RuM sisaldab juba enamust vajalikust funktsionaalsusest, siis RuM-i kasutusliides ei ole lihvitud ja ei ole visuaalselt atraktiivne. Käesoleva magistritöö raames asendatakse kogu olemasolev kasutusliides täielikult ja lisaks tehakse mõningaid tehnilisemaid muudatusi eesmärgiga tagada RuM-i jätkuva arendamise võimekus. Uue kasutajaliidese hindamiseks viiakse läbi põhjalik kasutatavuse test nelja deklaratiivsete mudelite eksperdiga ja nelja protsessikaeve eksperdiga. Kasutatavuse testi põhilised leiud esitatakse käesoleva magistritöö osana.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Fabrizio Maria Maggi
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad