Uurimus digitaalsete tehnoloogiate võimekusest äriprotsesse parendada

Nimi
Steven Leego
Kokkuvõte
Maailm on järjest enam muutumas digitaalseks. Aina olulisemaks on muutumas digitaalsete tehnoloogiate kasutamine selleks, et edendada äritegevust. Ettevõtted on seetõttu huvitatud digitaliseerimisest, aga vähe on uuritud seda, kuidas digitaalsed tehnoloogiad saavad luua ärilist väärtust. Selle teose eesmärk on täita lüngad teadmuses ja heita valgust sellele, millised on digitaalsete tehnoloogiate võimekused ning kuidas nad võimaldavad protsesse ümber disainida. Selleks, et leida ja analüüsida päriselu juhtumeid, viidi läbi süsteemne kirjanduse ülevaatus. Leitud informatsiooni põhjal koostati nimekiri digitaalsete tehnoloogiate võimekustest. Liites kokku võimekused ja äriprotsesside ümberdisainimise heuristilised meetmed jõuti raamistikuni, mis selgitab kuidas digitaalsed tehnoloogiad võimaldavad äriprotsesse ümber disainida.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF