Kursuse „Veebrirakenduste loomine“ väljatöötamine tarkvaratehnikas

Nimi
Tsotne Kekelia
Kokkuvõte
Käesolev uurimistöö kirjeldab kursuse “Veebirakenduste loomine” uuendatud versiooni väljatöötamise ja edasiandmise protsessi Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudis.
Kursuse peamiseks eesmärgiks on tutvustada bakalaureusetudengitele veebiarenduse põhilisi kontseptsioone nagu veebiserverid, mitmetasandiliste arhitektuuride loomine, juuruta-mine, front-end ja back-end arenduse olulisemad tehnoloogiad ja tööriistad. Uurimistöös selgitatakse õppe eesmärkide ja õppimist soodustavate tegurite arvestamist kursuse väljatöötamisel.
Uurimistöös kirjeldatakse detailselt kursuse materjale ja teemasid. Ühtlasi analüüsitakse tudengite tagasisidet ning tuuakse välja ettepanekud ja ideed kursuse täiustamiseks tulevikus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl, PhD
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF