Nullteadmustõestused äriprotsessidele

Nimi
Aivo Toots
Kokkuvõte
Iga päev liigub internetis järjest enam privaatset ja tundlikku informatsiooni, millest tulenevalt kasvab vajadus lahenduste järele, mis aitaksid seda informatsiooni kaitsta. Privaatse ja tundliku informatsiooni kaitsmiseks või peitmiseks on mitmeid efektiivseid lahendusi. Veel parem variant oleks aga üldse vähendada vajadust selliste vahendite järele. Nii mõnelgi juhul pakuks alternatiivi rakendused, mis kasutavad nullteadmustõestusi. Sellisel juhul saaks tundliku informatsiooni asemel vahendada läbi interneti hoopis sellel informatsiooni põhjal püstitatud tõestusi. Nullteadmustõestuste rakendamine pakub kasulikke võimalusi, aga paraku kasutatakse neid praktilistes rakendustes veel vähe. Käesoleva töö oluline eesmärk on propageerida nullteadmustõestuste rakendamist erinevates rakendustes ja seeläbi toetada süsteemide turvalisemaks ja enam privaatsust säilitavaks muutmist. Töö tulemusena valminud tööriist kasutab sisendina BPMN notatsioonis väljendatud süsteemi kirjeldust. Seades süsteemile kitsendusi, võimaldab tööriist tõestada, et sellel on teatud omadused, näiteks, et selles leidub viga. Tööriist võimaldab näiteks tõestada, et teatud tingimustele vastavas ostuprotsessis on võimalik saada kaup kätte ilma selle eest maksmata, sealjuures avaldamata viisi, kuidas see saavutati. Nullteadmustõestuste koostamiseks ja verifitseerimiseks kasutab tööriist libsnark’i
teeki.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Peeter Laud
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad