Tarkvaraplatvorm 3D-mudeli teisendamiseks ja haldamiseks

Nimi
Bilawal Hussain
Kokkuvõte
Igas valdkonnas töötavaks mudeliks võib lugeda seda, et kui ettevõte propageerib oma tooteid õigetele inimestele, siis saab temast oma ala liider. Tehnoloogia aina paremaks muutumisega on ka turundus aastate jooksul arenenud. Läbi aastate toimis turundus uksest ukseni müüjatest kuni reklaamplakatiteni ja siis edasi elektroonse meedia abil. Nüüd me oleme jõudnud kuldsesse aega, kus turundus ja kavandamine on võimalik läbi augmenteeritud reaalsuse. Augmenteeritud reaalsus võimaldab arhitektidel mõõta ja luua ruumile paigutusplaane, samuti saavad inimesed valida mööblit, paigutades selle oma elutuppa ja vaadates seda iga nurga alt, et olla kindel, et see on sobib perfektselt.
Augmenteeritud reaalsuse rakenduse tegemine ei ole lihtne ülesanne. Iga suurem teadusvaldkond kasutab erinevaid 3D failiformaate oma 3D mudelite loomiseks ja juhtimiseks. Nende 3D mudelite kasutamine augmenteeritud reaalsuses ei pruugi võimalik olla kuna augmenteeritud reaalsuse alusraamistik ei loe neid formaate. Kestvusaja/tööaja 3D mudelite lisamine augmenteeritud reaalsuse rakendustesse on samuti suur väljakutse.
Käesolevas lõputöös töötatakse välja teenuse lahendusena tarkvara, mis adresseerib mõningaid augmenteeritud reaalsuse rakendustega kaasnevaid probleeme. Nendeks probleemideks on erinevate 3D failiformaadite üheseks 3D failiformaadiks, mida saaks kasutada augmenteeritud reaalsuses, teisendamine ja et seda 3D failiformaati saaks ka töö ajal muuta. See lõputöö tutvustab tarkvara platvormi, kus töötatakse välja 3 erinevat rakendust: kasutaja interface, 3D mudeli töötleja ja vaatleja ja backend rakendus, arendamisprotsessi. Autor samuti arutab iga rakenduse sisemiste funktsionaalsuste detailide üle koos tulevikus teha vajava tööga ja platvormi potentsiaalste parandustega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Prof. Gholamreza Anbarjafari, Dr. Cagri Ozcinar, Timo Pastila
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF