Frontend monoliidi skaleerimine: Pipedrive näitel

Nimi
Berker Demirer
Kokkuvõte
Monoliit-aplikatsioonide skaleerimiseks ja selle lõhkumiseks mikroteenusteks on tehtud palju jõupingutusi. Firmad kes pakuvad teenuseid, mis jooksevad monoliitsel arhitektuuril, kogevad tihtipeale aeglasemaid arendustsükleid ja teenuse ebastabiilsust kui nende kasutajaskond ja arendusmeeskond suureneb. Et probleemi lahendada, on paljud firmanud pööranud pilgu just mikroteenuste poole, mis pakuvad üldiselt suuremat stabiilsust, kiiremaid arendustsükleid ja võimaldavad paremaid tarkvaraarenduse protsesse. Kuid palju neist arengutest on pühendatud just backend-poole skaleerimisele ja frontend jäetakse tihti monoliitseks. Pipedrive keeruline äriloogika frontend-monoliidis osutus pudelikaelaks, mis hakkas hälvama agiilseid arendusmetoodikaid ja lahenduseks on frontendi mikroteenused. See lõputöö keskendubki Pipedrive üleminekule frontend monoliidist mikroteenustele, hinnates protsessi arhitektuurlsel ja rakenduslikul tasandil.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Kadir Aktaş (MSc), Prof. Gholamreza Anbarjafari, Prof. Satish Srirama
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF