arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kvantarvutusmeetodid masinõppimiseks
Nimi Andrew Lei
Kokkuvõte On tõestatud, et kvantarvutused annavad paljudele probleemidele märkimisväärset kiiruse suurenemist. Üks valdkond, mida mõned on uurinud, on kvantarvutuse kasutamine masinõppes. Rakendan Võhumõõga andmestikus andmete kodeerimiseks mitmeid meetodeid ja võrdlen nende toimivust.
Tundub, et Theisi ja Vidali soovitatud variatsiooniline sisendkodeering annab Havlı́čeki kodeeringule eelise. Amplituudide kodeerimise osas sarnaseid parandusi ei olnud, kuid selle põhjuseks võib olla rakendamine.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Dirk Oliver Theis
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad