Andmetõhus interaktiivne õpe füüsilises keskkonnas

Nimi
Martin Liivak
Kokkuvõte
Isejuhtivaid autosid peetakse järgmiseks transportatsiooni valdkonna läbimurdeks. Isejuhtivad autod kasutavad oma ümbruse evimiseks paljusid kalleid sensoreid nagu näiteks kaamerad, ultrahelisensorid ja LiDAR-id. Selles töös kasutatakse väikseid raadio teel juhitavaid autosid, mis kasutavad seevastu väheseid ja odavaid sensoreid. Neid autosid katsetatakse võimalusena isesõitvuse meetodite hindamiseks. Lisaks katsetati mitut erinevat arvutuslikku närvivõrku, mille hulgast valiti parimana välja konvolutsiooniline närvivõrk. Seda närvivõrku treeniti nii juhendatud õppe kui ka interaktiivse õppega ning nende tulemusi võrreldi. Võrdluste tulemusel selgus, et kuigi interaktiivne õpe on füüsilises keskkonnas kulukas, pakub see märgatavalt paremat tulemust, kui juhendatud õpe. Lisaks selgus, et raadio teel juhitavate autodega saab hästi hinnata erinevate mudelite efektiivsust füüsilises keskkonnas.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Tambet Matiisen, Rainer Paat
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF