Arduino näitel põhinev riistvara programmeerimise valikkursus gümnaasiumiastmele

Nimi
Paul Elberg
Kokkuvõte
Magistritöö käigus valmis algajatele mõeldud eestikeelne õppematerjal „Arduino näitel põhinev riistvara programmeerimise valikkursus gümnaasiumiastmele“. Valikkursuse õppematerjal on mõeldud neile, kellel puudub nii elektroonika kui ka programmeerimise varasem kogemus. Valikkursuse peatükkides antakse praktiline sissejuhatus riistvara programmeerimisse toetamaks kestvat huvitumist teemast. Materjalide koostamisel on silmas peetud nende jõukohasust; peatükke on testitud gümnaasiumiastme vanusegrupist nooremate õpilaste peal. Magistritöös kirjeldatakse nii valikkursuse peatükkide kirjutamise kui ka testimise käigus esinenud probleeme ning antakse ülevaade neile leitud lahendustest.
Materjalid on leitavad veebiaadressil https://courses.cs.ut.ee/t/nooredkoodi/Arduino/Arduino
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Alo Peets
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF