Hääletamine plokiahelal: süstemaatiline kirjanduse ülevaade

Nimi
Marianne Dengo
Kokkuvõte
Lõputöö eesmärk on uurida plokiahelapõhist hääletamist ja selle meetodeid. Selle käigus tehakse kindlaks, kuidas toimib plokiahelapõhine hääletamine, millist tüüpi hääletuste puhul on plokiahela tehnoloogiat võimalik kasutada, ning mis on selle eelised ja puudused. Plokiahelapõhise hääletamise lahenduste uurimiseks ja võrdlemiseks viiakse läbi süstemaatiline kirjanduse ülevaade (ingl systematic literature review). Selle eesmärk on teemakohaste teadustööde identifitseerimine ning nende kasutamine plokiahelal põhinevate hääletusmeetodite tuvastamiseks ja analüüsimiseks. Töö kokkuvõttena valmib tabel erinevate lahenduste eelistest, puudustest, komponentidest ja võimalikest kasutusvaldkondadest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Fredrik P. Milani
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF