Kindlate valkude arvukuse ja translatsiooni efektiivsuse ennustamine pärmi näitel

Nimi
Mark Kerner
Kokkuvõte
Valkude arvukus ja tootmise määr rakus erinevate valkude vahel erineb mitme suurusjärgu võrra. Me näitame, et kindlate valkude arvukust on võimalik täpselt ennustada sõnumi-RNA (mRNA), translatsiooni efektiivsuse ja valkude lagundamise funktsioonina. Seejärel valime 21 RNA-d siduvat valku (RBP) ja loeme kokku nende järjestusmotiivide esinemise 774 mRNA mitte-kodeeritud piirkondades (UTR). Näitame, et antud RBP-de järjestusmotiivid mRNA-de mitte-kodeeritud piirkondades ei ennusta nende mRNA-de translatsiooni efektiivsuse väärtuste variatsiooni. Kasutame mudelorganismina pärmseent Saccharomyces cerevisiae.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Leopold Parts
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF