Isikuandmete kaitse üldmäärus ja plokiahela lahendused

Nimi
Ilona Pavlenkova
Kokkuvõte
Plokiahela tehnoloogiate ja lahenduste arendamine on viimastel aastatel on olnud kõrgendatud tähelepanu all. Plokiahel on viimase aastakümne suurim tehnoloogiline edasiminek, andes suurtele inimgruppidele ja ettevõtetele võimaluse sooritada tehinguid ja kokkuleppeid ilma keskse organita. Osaliselt on see saavutatav seetõttu, et andmed mis on kord plokiahelas salvestatud on muutumatud. Isikuandmete kaitse üldmäärus arendati Euroopa Liidus (EL) välja eesmärgiga standardiseerida privaatsusregulatsioone kogu Euroopas ning tutvustada muudatusi, kuidas isikuandmeid tuleks käsitleda. Isikuandmete kaitse üldmäärus koosneb reast artiklitest ja peatükkidest, mis muuhulgas nõuavad nõusoleku hankimist andmete kogumiseks ja salvestamiseks, andmete vastutava töötleja identifitseerimist, andmete krüpteerimist ning anonüümseks muutmist. Käesolev lõputöö uurib seost plokiahela ja isikuandmete kaitse üldmääruse vahel. Täpsemalt esitab töö otsustusraamistiku, mis aitab arendajaid ja otsustajaid isikuandmete kaitse üldmäärusega vastavuses olevate plokiahela projektide loomisel. Magistritöös esitatud raamistik on välja töötatud olemasolevate, tehnoloogia ning regulatsiooni koosmõju uurivate, tööde süstemaatilise kirjandusülevaatena. Esitatud tulemused aitavad plokiahela arendustiimidel arvesse võtta isikuandmete kaitse üldmäärusega seonduvaid tegureid plokiahela projekte disainides ning ellu rakendades.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF