Meelestatuse analüüs õnnelikkuse hindamiseks Twitteri põhjal

Nimi
Nikolai Rol
Kokkuvõte
Inimesed püüdlevad õnnelikkuse poole, kuid seda on alati olnud raske mõõta ja õnnelikkuse põhjuseid hinnata. Käesoleva töö eesmärk on uurida, kas sentimendi analüüsi saab kasutada õnnelikkuse hindamiseks ja kas sentiment korreleerub sotsiaalmajanduslike faktorite või uudistega. Analüüsiks kasutati tekstiprotsessimise tehnikaid Twitteri postituste peal perioodil november 2019 kuni mai 2020. Uuring näitab nõrka korrelatsiooni sotsiaalmajanduslike oludega, samas on tugevaim seos tervishoiu kvaliteediga. Peale põhjalikumat uurimist päevase sentimendi muutusesse, leiti et kindlaid teemasid arutati rohkem suurema postitusaktiivsusega päevadel. Korrelatsioonianalüüsi käigus leiti, et Twitteri postituste sentimendi ja uudiste vaheline seos on nõrk. Seevastu võib sentimendil olla seos igapäevaste sündmuste ja globaalsete šokkidega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Rajesh Sharma
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF