arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Informaatikaviktoriini Kobras tulemuste visualiseerimisvahend ja interaktiivne ülesannete kogumik
Nimi Anastassia Fomin
Kokkuvõte Magistritöös käsitletakse 2020. aasta veebruaris toimunud informaatikaviktoriini Kobras ülesandeid. Osalejate tulemused on esitatud autori poolt loodud veebipõhise interaktiivse visualiseerimisvahendiga. Töös tutvustatakse loodud veebipõhist ülesannete kogumikku, mis lubab interaktiivselt tutvuda ülesandega, vaadata ülesande vastust, selle seletust ja seost informaatikaga. Autoril valmis 10 uut ülesannet tulevaste viktoriinide jaoks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2021
PDF