arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Inimesest eraldunud soojusliku kiirguse kasutamine
Nimi Hilary Emenike
Kokkuvõte Jäätmed on kasvav probleem globaalsele jätkusuutlikkusele, mõjutades kõike alates majanduslikust arengust kuni inimeste terviseni. Tõhus jäätmekäitlus on väga oluline kahjulike jäätmete mõjude leevendamiseks ühiskonnas. Selles magistritöös arendame MIDAS, mis on innovatiivne lähenemisviis majapidamisjäätmete tõhusale käitlemisele. MIDAS tugineb faktile, et inimesed peavad objekte puutuma, enne kui need ära visatakse ning nende tegevuste koosmõjude tagajärjel tekivad esemetele soojuslikud jäljed.
Uurides vastavate soojuslike jälgede hajumist, on võimalik kindlaks teha jäätme materjal ning toetada tõhusaid sorteerimis- ning taaskasutusharjumusi. Me kinnitame lähenemisviisi läbi ulatuslike võrdlusaluste, näidates, kuidas MIDAS suudab kindlaks teha ulatuslikku valikut erinevaid materjale ning tuvastada muutuseid, kui inimesed objekte puudutavad. Meie lahendus aitab saavutada jätkusuutlikkust, pakkudes materjalide tuvastamiseks uudset lahendust ja majapidamisjäätmete käitlemisele parimat lahendust leida.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d) Huber Flores
Kaitsmise aasta 2021
PDF