Mitmehäälne kõnesüntees eesti keeles

Nimi
Oleh Matsuk
Kokkuvõte
Kõnesüntees on keeruline probleem, millele on viimastel aastatel arendatud mitmeid veenvaid lahendusi tehisnärvivõrkude mudelite abil. On välja pakutud spetsiaalseid mudelite arhitektuure, mis mõjutavad sünteetilise kõneleja tämbrit ilma eraldiseisvaid mudeleid treenimata, vähendades andmestiku suuruse ja treeningaja nõudeid.
Käesolevas teoses implementeeritakse ja treenitakse hiljuti väljapakutud tehisnärvivõrgu arhitektuuril põhinev mudel kasutades limiteeritud eestikeelset andmestikku, mis on võimeline genereerima mitmeisikulist kõnesünteesi. Sellele järgnevalt hinnatakse kõnesünteesi kvaliteeti ja mudeli kohanemisvõimet erinevate andmestikus esinenud ja mitteesinenud kõnelevate isikute jaoks. Seejärel hinnatakse ja võrreldakse tulemusi erinevatel andmestikel treenitud mudelite vahel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Mark Fišel
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF