Täppiskaartide loomine isejuhtivatele sõidukitele

Nimi
Edgar Sepp
Kokkuvõte
Isejuhtivate sõidukite tehnoloogiale pannakse suuri lootusi transpordi valdkonnas: kasvav turvalisus, kulude ja keskkonnamõjude vähenemine. Mõnede viimase aja õnnetuste valguses on aga selge, et tehnoloogia ei ole selleks veel päris valmis ja selle töökindlust ning taset on vaja tõsta. Suurem osa isejuhtivatest tehnoloogiatest kasutavad spetsiaalseid kõrge lahutuse, suure asukohatäpsuse ja sõiduradade detailsusega vektorkaarte - täppiskaarte. Neid kaarte toodavad enamasti suured kaardifirmad, kasutades spetsiaalselt selleks kohandatud sensoritega varustatud mobiilseid kaardistusautosid. Kogutud andmete järeltöötlus ja täppiskaartide ajakohasena hoidmine pidevalt muutuvas keskkonnas muudab sellise kaardistusprotsessi üpris kulukaks. Selliste kaartide olemasolu muudaks isejuhtivate tehnoloogiate laiema kasutuselevõtu tunduvalt lihtsamaks.
Autorile teadaolevalt Eesti kohta vabalt kättesaadavaid isejuhtivatele tehnoloogiatele mõeldud täppiskaarte olemas ei ole. Võimaldamaks Tartu Ülikooli isejuhtivate sõiduki labori isejuhtiva autoga vastavaid eksperimente läbi viia tuli vastavad täppiskaardid luua. Töös antakse ülevaade erinevatest töövahenditest ja andmeallikatest. Analüüsi tulemusena loodi kohandatud töövoog kaardistuseks ja programm täppiskaardi konverteerimiseks Autoware vector map formaati. Täppiskaartide loomiseks kulunud aja, mahu ja nende kasutamise osas tuuakse välja ka kvantitatiivsed näitajad.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Tambet Matiisen
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF