arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebisaidi loomine Dr. Diana Kirss OÜ-le
Nimi Janar Kallson
Kokkuvõte Käesolevas bakalaureusetöös luuakse veebisait Dr. Diana Kirss OÜ-le. Sisu operatiivsemaks ja mugavamaks haldamiseks on lisatud administraatori liides. Töö sisaldab eelneva veebisaidi puudujääkide analüüsi, uue veebisaidi funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete nimekirja, ülevaadet kasutatud tehnoloogiatest ning kokkuvõtet valminud veebisaidist. Samuti on antud ülevaade sooritatud testidest ja võimalikest arengusuundadest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2021
PDF