arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Võrkpallimängu ning stiimulõppega loodud tehisintellekti arendamine
Nimi Tanel Marran
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on luua võrkpallist inspireeritud arvutimäng ning lisada sellele mängule vastane, mis on loodud kasutades stiimulõpet. Töö annab ülevaate masinõppimisest ning selle erinevatest liikidest, kirjeldab võimalikke takistusi, mis tekivad, kui lisada mängule masinõppe elemente, annab ülevaate arenduskeskkonnast Unity ja sellega kaasnevast masinõppemoodulist ML-Agents ning kirjeldab ja analüüsib töö raames valmis saanud mängu ning selles oleva tehisintellekti pädevust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tambet Matiisen
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad