Veebisaidi loomine ettevõttele Greenest Roofing Solutions

Nimi
Henri Kipper
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk on luua veebisait Austraalias tegutsevale ettevõttele Greenest Roofing Solutions. Töö koosneb ettevõtte eelneva veebilehe analüüsist, sarnaste veebisaitide analüüsist, uue veebisaidi funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete väljaselgitamisest, kasutatud tehnoloogiate ülevaatest, uue veebisaidi loomisest välja selgitatud nõuete ja vajaduste põhiselt
ning tulevaste arengusuundade uurimisest. Bakalaureusetöö tulemusena on ettevõttele loodud funktsioneeriv veebisait, mis võimaldab veebisaidi külastajal tutvuda ettevõtte teenuste ja projektidega ning anda klientidele koht, kust ettevõttega ühendust võtta.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF Lisad