arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebisaidi loomine ettevõttele LeapMetric
Nimi Marten Tamm
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks on luua ettevõttele LeapMetric veebisait, mille abil jõuaks firma oma toodetega klientideni. Rakenduslik töö koosneb sarnaste lahenduste kirjeldamisest, veebisaidi nõuete analüüsist koos LeapMetricu tegevuste kirjeldusega, veebisaidi planeerimisest, kasutatud tehnoloogiate põhjendamisest ning kavandite koostamisest. Töö raames tutvustatakse ka valminud veebisaiti.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2021
PDF