Programmeerimiskursuse „Tehnoloogia tarbijast loojaks“ projektide analüüs

Nimi
Carolin Kirotar
Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöös analüüsiti programmeerimiskursuse “Tehnoloogia tarbijast loojaks” osalejate koostatud projekte. Uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada kursusel osalejate poolt loodud projektide tugevad ja nõrgad küljed ning selle põhjal anda kursuse korraldajatele soovitusi materjalide täiendamiseks ja kursuse läbiviimiseks. Töö käigus leiti vastused järgnevatele uurimisküsimustele: millised olid õpilaste struktuurilised eelistused projekti koodi kirjutamisel, millised olid õpilaste projektide peamised nõrgad kohad, millise hinnangu andsid kursusel osalejad projekti tegemise etapile.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF