arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mänguline dialoogisüsteem interaktiivsele fiktsioonile
Nimi Frederik Raud
Kokkuvõte Videomängud esindavad suhtlust tüüpiliselt hargnevate dialoogisüsteemide kaudu, mille peamine eesmärk on mängijat lõbustada aga mis on tunduvalt vähem interaktiivsed kui teised videomängudes leiduvad süsteemid. Selles töö pakutakse välja mänguline dialoogisüsteem eesmärgiga suurendada interaktiivsust kasutades protseduure. Mänguline dialoogisüsteem koosneb dialoogiagentide liikumisest läbi dialoogiruumi kasutades eelkirjutatud dialoogivalikuid, mis on sarnased hargnevas dialoogis leitavatele dialoogivalikutele. Süsteemi kasutati rakendatavuse tõestamiseks prototüübis „Last Call“.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond‑Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad