arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tõlkerakendus mitmekeelsuse haldamiseks
Nimi Pärt Veidenberg
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on veebipõhise rakenduse loomine mitmekeelsuse haldamiseks. Töö sisaldab tuntumate tõlkerakenduste/tõlketeekide analüüsi, veebirakendust ja kasutatuid tehnoloogiaid ning rakenduse ülesehituse kirjeldust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping, Reiko Randoja
Kaitsmise aasta 2021
PDF