arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebipoe loomine ettevõttele Emart Auto OÜ
Nimi Alvar Antson
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärgiks on luua veebipood ettevõttele Emart Auto OÜ. Töö sisaldab ettevõtte tausta kirjeldust, kliendi nõuete kirjeldust, kasutatud tehnoloogiate kirjeldust, arendusprotsessi kirjeldust, projekti ja projekti andmebaasi struktuuri kirjeldust ning tehtud töö analüüsi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2021
PDF