arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


DeltaVR
Nimi Toomas Tamm
Kokkuvõte Lõputöö kirjeldab virtuaalreaalsus elamuse DeltaVR loomist ja tehtud disaini otsuseid. Lõputöös on kirjas, kuidas Tartu Ülikooli Delta hoone 3D mudel saadi Unity mängumootorisse ja kuidas 3D mudelit optimeeriti hea jõudluse jaoks. Kirjeldatakse ka erinevate rakendusse loodud virtuaalsete elamuste implementatsiooni. Viimasena sai elamuse jõudlust testitud ning viidi läbi ka kasutajatestimine. Kasutajatestimise tulemusena leiti elamuses parandust vajavaid vigu ja probleeme, mida tuleks parandada. Lisaks leiti veel ideid, mida võiks tulevikus elamusse lisada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad